Special 26 (2013) me Titra ShiqP

Special 26 (2013) me Titra ShiqPtimthumb (26)

Bazuar në incidentet e vërteta gjatë viteve 1980, një grup prej katër te rinjsh planifikojnë nje plaçkitje shumë të zgjuar. Ata pretendojnë të jenë zyrtarë të rreme te Govt. Dhe më në fund ata planifikojnë sulmin me të madh te bere ndonjëherë, për herë të fundit në jetën ë tyre…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s