Vehicle 19 (2013) me Titra ShqiP

Vehicle 19 (2013) me Titra ShqiPtimthumb

Një udhëtar i huaj (Walker) merr gabimisht një makinë me qira, që do të lidhi atë me një rrjetë të korruptuar të policisë vendase.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s