The Package (2012) me Titra ShqiP

The Package (2012) me Titra ShqiPtimthumb

Një korrier duhet t’i dorëzojë një kuti misterioze Kapos së zonës teksa ndiqet nga një grup gangësterësh të pazakontë. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s